Åpningstider

Våre åpningstider varierer noe med hvor i sesongen vi er:

1. mai - 19. juni   kl. 12.00 - 18.00
20. juni - 3. juli   kl. 12.00 - 20.00
4. juli - 5. august   kl. 12.00 - 20.00
6. august - 6. sept.   kl. 12.00 - 18.00
                

Vi må her ta forbehold om situasjonen rundt Coronaviruset.